OB GYN: Common Problem Unlocked


กำหนดการประชุม

ปิดระบบรับลงทะเบียน

Join Webinar

ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุม โดยกรอก Email หรือ Ticket Code และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป